Aidat Dışı Gelirler Masası

Apartman/Rezidans/Bina/Site yönetiminde denk  bütçeli yönetim becerisinin yanında, aidatların olabildiğince düşük olarak gerçekleşmesi çok önemlidir.

Yönetimlerde giderler bir yere kadar kısılabilir, çoğu zamanda gelirler malik-sakinlerden toplanan aidatlardan oluşur.

İşte bu durumda, gelirlerin artırılması çabasına gidilmelidir. Reklam-ilan kabulü vb. bazı çabalarla gelirler artırılarak ek bir harcama bütçesi oluşturulabilir.