İdari Masalar

Site emlak değerinin sürdürülebilir bir artışta olması, site kiracı sakinlerinin seçiminde ve kira miktarlarının malikler lehine artırılması ile ilgili bazı çabalarla mümkün olabilecektir. Bu konuda masamızdan ücretsiz  destek alabilirsiniz.

Masamızdan; başta 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu olmak üzere tüm diğer kanun,yönetmelik,genelge, özelge vb. her türlü bina yönetim hukuki mevzuatı konularında  masamızdan e-ortamda ücretsiz  destek alabilirsiniz