Katma Değer

ARSİYONDER KATMA DEĞER

Konut siteleri ticari kaygısız, ancak sınırlı kaynaklı tüzel kişiliği olmayan bir hizmet organizasyonudur.Sınırlı kaynakların verimli kullanılması ancak yüksek yönetim becerileri ile mümkündür. Mevzuat gereğince seçilen Yönetim ve Denetim Kurullarındaki malikler profesyonel oldukları işlerin yanında, bir de site yönetiminin rutin olmayan sürecine katılarak kendilerine tanımsız bir yük almakta, seçim sonrasındaki uzun oryantasyonu dolayısı ile zaman kaybedilmekte , emekli olan kurul üyeleri ise , maliklik özelliklerinden dolayı komşuları ile karşı karşıya gelmektedir.

Oysa , Yönetim Kurulları idari değil, stratejik yönetsellik makamlarıdır. 634 sayılı KMK ve Yönetim Planı, yönetim usul ve esaslarını yeterince detayda tanımlamıştır. Bundan sonrası operasyonel tecrübe ve akademik sistematiğe sahip bir yönetim becerisi ile ” daha temiz-daha bakımlı-daha güvenli – sakinlerin kendilerini daha özel hissedebileceği bir yaşam atmosferi oluşturarak , mevcut sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırmaya” yönelik uygulamalar olmalıdır. Site yönetimleri kendi lokal tecrübeleri ve yalnızca kendi alanında sorumluluktan dolayı zamanla mekan -rutin operasyon körlüğüne yakalanabilir.

İşte bu lokallik içinde deneme-yanılma kısırdöngüsü büyük tehlike olmaya başlar.

ARSİYONDER , değil yalnızca Türkiye geneli, dünya genelinde tüm modern kentleşme sürecinde  üyeleri sayesinde edindiği tecrübeler ile dinamizm özellikli insan-(malik&sakin) beklentilerini çözümlenmiş sosyo-psikolojik analizlerle, modern ve geleneksel kültür potada sentezleyerek, resmi mevzuat (hukuki-mali) dahilinde , komşuluk hukuku içinde güvenli-temiz-bakımlı , sakinlerin kendilerini özel hissedebileceği bir atmosfer oluşturulmasında Site Yönetimlerine katma değerler sağlar.

ARSİYONDER YÖNETİM KURULLARININ SORUMLULUKLARINDA KENDİLERİNE DANIŞMANLIKLA DESTEK VERİR.

ÜYELİK DAVETİ