Bağış Yap

Arsiyonder; (Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772), Dernekler Yönetmeliği ve kendi tüzüğünün ilgili maddeleri çerçevesinde bağış kabul etmektedir. Bağış için lütfen Genel Sekreterlik ile irtibata geçiniz.

APARTMAN, REZİDANS, SİTE VE TOPLU YAPI YÖNETİMLERİ DERNEĞİ ARSİYONDER TÜZÜĞÜ
“IV- BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
MADDE 31) DERNEĞİN GELİRLERİ :

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a) Giriş aidatı, üye yıllık aidatları ve katılma payları,
b) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,
c) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
d) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, temsil, konser ve sair eğlence ile spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
e) Derneğin menkul ve gayrimenkul malvarlığından elde edilecek gelirler,
f) İlgili mevzuata göre alınacak müsaade ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,
g) Eğitim seminerleri ve kurslardan sağlanan gelirler,
h) Basılı yayın, cd-rom, radyo ve tv programları ile Internet hizmetlerinden sağlanacak gelirler,
i) Ortaklıklar, şirketler, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,
j) Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,
k) Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler.”