Başkandan

Başkandan

Site Yönetimi; 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve bu kanuna endeksli olarak hazırlanmış Yönetim Planı / bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde atanmış veya seçilmiş, Yönetici/Yönetim Kurulları-Denetici/Denetim Kurulları, Kat Malikleri Genel Kurulları, Temsilciler Kurulu vb. Yönetim Organları üzerinden tanımlı konu ve alanlarda, hukuki-mali-idari-sosyal boyutlu bir yapıda, personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde; güvenlik-temizlik-teknik -idari işlerden oluşan dört temel hizmeti sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırıcı vizyonla, mevzuatlar çerçevesinde, hakimin müdahalesine açık olarak gerçekleştirme sürecidir.

Site/bina yönetimi, hakimin müdahalesine açık mevzuatlar uygulama bütünüdür. Bir çok yönetici/yönetim kurulu teveccühlerle seçilmekte, ancak kısa süre sonra kanunlar karşısında sorumlu olmakta, komşularıyla sorunlar yaşamaktadır. Bunun için hukuki-mali-idari-sosyal danışmanlık almak site bütçesine yük getireceğinden uygulanabilir –ekonomik değildir.

İşte Arsiyonder üyelerine hukuki-mali-idari-sosyal-teknik konularda ücretsiz olarak danışmanlık vermekte, günlük-haftalık-aylık özel eğitim notu-bilgilendirme-haberdar & tavsiye etme gibi hizmetleri ile sitelerde mevzuata uygun yönetimle sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırma imkanı oluşturmaktadır.

Üyelerinin katılımı ile ulusal-bölgesel seminerler-çalıştaylar-paylaşım toplantıları sayesinde  resmi mercilerin imkanlarının sitelere desteğini sağlamanın yanı sıra yakın mesafeli sitelerin ortak birim ve personel paylaşımı ile de aidatların düşürülmesine katkılı olmaktadır.

Site yaşam alanlarının belli standartlarda hizmet almasını sağlayacak birtakım analitik normlar üzerinden sitelere özel flamalar verilerek emlak değerine katkı verilmektedir.

Üye sitelere resmi mercilerce “Sivil Toplum Örgütü” statüsünde tanımlanma imkanı.

Üye sitelerde, personel eğitimleri, süreli dergiler,yönetim kitap ve kitapçıkları ile site çalışanları daha profesyonel ve ölçülebilir hizmetler vermektedir.

Platformumuzun konusunda ve sektörde belli bir otorite olacağına inanıyor , tüm üyelerimize ve ekibimize verecekleri destekten dolayı şimdiden teşekkür ediyorum…

 

Savaş AYDIN

Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksek Mimar

İş Güvenliği Uzmanı

Site Yönetimleri Danışmanı

Arel Üniversitesi Eğitmeni