Platform Aidatı

APARTMAN, REZİDANS, SİTE VE TOPLU YAPI YÖNETİMLERİ PLATFORMU ARSİYÖNDER TÜZÜĞÜ

“IV- BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
 

MADDE 33) GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT :

Üyelerden giriş ödentisi olarak 250 TL, aylık olarak ta 150 TL aidat alınır. üyelerin ödeyeceği giriş aidatı (ödenti) ve yıllık aidatı Yönetim Kurulunun teklifi ile Mali Genel Kurulca belirlenir ve Mali Genel Kurulun yapıldığı yıla ait 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Genel Kurul bu konuda belirleyeceği limitler içinde Yönetim Kuruluna artırma ve eksiltme yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulu, giriş aidatı (ödenti), üye yıllık aidatı ve katılma paylarını platformun faaliyetlerini, harcamalarını ve üyelerinin konumlarını dikkate alarak bütçe doğrultusunda belirler.”